KOLORY ZIEMI

Bryły w kolorach ziemi, technika mieszana na sklejce, 2018

Kolory ziemi nie są kolorami spektralnymi, są jednak dla mnie na tyle istotne, by ugry, brązy i róże skupić w oddzielnej grupie. Według Marii Rzepińskiej w pewnym momencie kolor brązowy starano się określić jako ciemny żółty (o małej sile światła według fizyków) lub też bardzo nasycony pomarańczowy. Nie sposób wytłumaczyć sobie takiej marginalizacji, wiedząc jaką popularnością brąz cieszył się aż do Impresjonizmu, kiedy to bazując na odkryciach fizyków malarze wykluczyli go z palety.1 Od początków malarstwa ludzie używali różnego rodzaju ziem, sadz, kred czy popiołów by zaznaczyć swoją obecność w świecie, czego dowodem są chociażby malowidła na ścianach jaskiń.

1 . M. Rzepińska, dz. cyt., s. 21.

Przyjrzyj się bliżej:

Bryła różowa

Bryła ugrowa

Bryła brązowa